tisdag den 17 september 2019 Följ oss på Facebook och LinkedIn

Om Atrivo

Atrivo är ett oberoende privatägt företag som tillhandahåller IT-konsulttjänster till företag och organisationer i Storstockholmsområdet.

Vi tror på stort engagemang och personligt bemötande. Detta genomsyrar vårt arbete inom alla områden, från rekrytering till försäljning och självklart i arbetet hos våra kunder.

Företagets ägare och företagsledning har lång branscherfarenhet och är i högsta grad delaktiga i det dagliga arbetet.

En framgångsfaktor är att vi kombinerar det traditionella IT-konsultföretagets tekniska kompetens med bemanningsföretagets flexibilitet och konkurrenskraftiga priser.