tisdag den 17 september 2019 Följ oss på Facebook och LinkedIn

Lediga tjänster


2019-02-21

Teknisk projektledare till kund i city TILLSATT


Vi söker en teknisk projektledare som kan planera och driva projektet Office 365 Pro Plus samt avsluta projektet Windows 10 utrullning. Projektet är en del av programmet Framtidens IT-arbetsplats och nyckelförflyttningarna inom Infrastructure & Operations


Projektet omfattar en uppgradering av befintlig Office version hos kunden till en ny version via Office 365 samt avsluta pågående projekt kring utrullning av Windows 10 hos vår kund.

Rollen kräver lång erfarenhet av att driva teknisk förändring och förflyttning i en komplex organisation där effektivt samarbete över organisatoriska- och funktionella gränser i en miljö med hög belastning är nyckelfaktorer. Detta ställer krav på god kommunikationsförmåga samt förmåga att bygga relationer.

Den tekniska projektledaren har som uppgift att planera och leda projektet och hantera beroenden till andra projekt i organisationen.

Exempel på arbetsuppgifter:
•styra, leda projektet
•koordinera alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt
•rapportera till styrgrupp och programledare
•ser till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid & kvalitet med hjälp av bland annat tidsplaner med milstolpar och riskanalyser
•Upprätta till projektet tillhörande arbetsmetoder, verktyg och processer för att säkerställa projektets leverans
•Framtagande av Design för implementation av ny Office version
•Koordinering av aktiviteter inom linjeorganisation exempelvis tester och validering av beroenden mot Microsoft Office
•Utarbeta förslag till planer utifrån styrgruppens uppdragsdirektiv
•Skapa förståelse och goda förutsättningar för projektet och dess deltagare
•Hantera och rapportera eventuella avvikelser i projektet
•Uppmärksamma beslut och händelser i andra projekt, linjeverksamhet eller omvärlden med påverkan på projektet och vice versa
•Ta fram beslutsunderlag till styrgrupp/programledare
•Kvalitetssäkra projektets resultat
•Svara får att tilldelade medel, tekniska och resurser disponeras på ett effektivt sätt
•Hantera löpande ändringar och tillägg gentemot beställaren

Kompetenskrav
•Tidigare erfarenhet av att driva Office 365 orienterade projekt samt Windows utrullning i stora organisationer
•Stor erfarenhet av att driva och implementera tekniska projekt
•Erfarenhet av att samverka med huvudprojektledare och/eller programledare
•Erfarenhet av att driva IT drivna förändringar och förflyttningar med verksamheten i fokus
•förmåga att se samband och beroenden mellan teknik och processer
•Stor erfarenhet av att leda och motivera och coacha projektteam
•Stor erfarenhet av kvalificerad projektledning och projektledningsmetodik
•Stor förmåga att leda, motivera och stötta andra för att effektivt nå gemensamma mål. Samordna grupper och bli en referenspunkt får andra. Vara lyhörd, skapa engagemang och delaktighet. En bra lagspelare som är prestigelös.
•Stor förmåga att kommunicera och ha en fallenhet får att skapa förtroende och behålla goda relationer
•Stor förmåga att fatta snabba beslut och agera utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter. Visa omdöme under tidspress.
•Förmåga att kunna anpassa sig till ändrade omständigheter. Snabbt kunna förändra sitt synsätt och förhållningsätt. Se möjligheterna i förändringar.
•Förmåga att komma med nya idéer och nya angreppssätt i sin roll och kunna omsätta sin kreativitet i praktiken.
•Förmåga att ständigt utveckla och förbättra arbetsformerna och arbetssätten inom ramen för projektet.
•Erfarenhet av att jobba med projekt i Outsourcad/Offshore leveransmodell

Bör krav:
•Erfarenhet från försäkrings- och eller finansbranschen

ATRIVO
Atrivo har sedan starten 2003 fokuserat på att leverera erfaren kompetens inom området IT-infrastruktur. Vår ambition är att vara Stockholms vassaste leverantör av supportspecialister, applikationstekniker, nätverkstekniker, drifttekniker och tekniska projektledare samt IT-Managementkonsulter.

Vill du jobba med IT är det hos Atrivo du ska vara.

Välkommen med din ansökan!

Typ av tjänst
Konsultuppdrag

Omfattning / Varaktighet
Heltid

Ersättning
Enligt överenskommelse

Placering
Stockholm city

Start
Omgående eller enligt överenskommelse

Kontaktperson
Måns Kjäll